Sayfalar

Dikkat!! Basına kozmetik ve sporcu gıdaları yasağı olarak yansıyan gümrük genelgesi; kozmetik ve besin takviyelerinin yurtiçine girişini tamamen yasaklarken, muafiyet kapsamındaki ayakkabı, giyim, elektronik ve diğer ürünlerin yurda girişini 2 ayda 1 kez yılda ise 5 kez olmak üzere sınırlandırmıştır.

29 Haziran 2012 Cuma

Dava Dİlekçesi hakkında


Dairesi ONUNCU DAİRE
Genel Evrak Yıl - No 2012-24183
Esas Yıl - No 2012-1008
Davanın Türü İPTAL DAVASI(1.DERECE)
Davanın Konusu İPTAL

Geldiği Yer BOŞ
Geldiği Yer Esas Yıl - No -
Geldiği Yer Karar Yıl - No -
Geldiği Yer Temyiz Yıl - No -
Bölgeden Gönderme Tarihi
Daireye Geliş Tarihi 01/03/2012

İstem YOK
İstem Sonucu -
YD ile ilgili İstem VAR
YD ile ilgili İstem Sonucu -

YD İtiraz ile ilgili İstem YOK

Dosyanın Son Aşaması KARAR

Karar Sonucu
Karar Tarihi
Karar Yıl - No 

By Ozan ORÇUN with Yorum yok

6 Ağustos 2011 Cumartesi

Dava Vekilimiz Emre Barutay Altınok'un Dava İle İlgili Açıklaması

Merhaba sayın grup yönetimi ve grup üyeleri. İşin başlangıcında Av. Umut ŞEKER'in söz konusu davanın açılması ile ilgili olarak derneğimizi bilgilendirmesi ve derneğimizin de bu konuda gerekli hukuki girişimlerde bulunulması yönünde alınan yönetim kurulu kararı sonrasında işlemlere başlanılmıştır. Akabinde dava süresi içinde açılmış ve 11. sayfalık dilekçe ve eklerinden oluşan davada 08.04.2011 tarih ve 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1546 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile bu kararla getirilen değişiklik uyarınca T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 19.04.2011 tarih ve 2011/23 sayılı “Posta- Yolcu İşlemleri” konulu Genelge’sinin ilgili bölümlerinin iptali

istenilmiştir. Dernek adına açılan bu ilk davanın açıldığı gün, Tüketici hakları derneğinin dava açma ehliyeti olup olmadığı ile ilgili olası bir ters karar çıkması ihtimali de göz önüne alınarak (yüksek mahkeme içtihatları uyarınca menfaat ile ilgili hukuki bir tartışma konusudur) davanın mutlaka karara bağlanmasını teminat altına almak için derneğimiz üyesi bir tüketici adına da ikinci bir dava açılmıştır.

Her iki dava devam ederken genelge değişikliğine gidilmiştir. Bu aşamada yeni değişikliğin halihazırda devam eden davalarda Danıştayca karar verilmesine yer olmadığına dair bir karar verilmesinin (yani yürütmesinin durdurulması talebinin reddine dair bir karar verilmesinin) engellenmesi için davalara ek dilekçe verilmiştir. Bu dilekçelerde yeni değişikliğin, eski genelgenin birçok hükmünü aynen taşıdığı, ayrınca genelge ile birlikte Bakanlar Kurulu kararının da iptali istenildiği için davada esas hakkında karar verilmesinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Bu dilekçelerin hemen akabinde yeni genelge ile ilgili çalışmalara başlanılmış, ancak açılacak yeni davanın en erken 1 Ağustos 2011 tarihinde açılması gerektiği yönünde yönetim kurulu kararı alınmıştır. Bunun sebebi yeni genelge metninde, genelgenin ../7/2011 tarihinde uygulamaya geçeceği ile ilgili ... olarak belirtilen hüküm dolayısıyladır. Şayet dava temmuz ayında açılırsa davalı Başbakanlık tarafından, genelgedeki .... hükmünün içini 31 Temmuz olarak uygulayabileceği, bunun da yeni açılacak davaları otomatikman reddedileceği içindir. Bu sebeple

.../7/2011 tarihini aşan şekilde 1/8/2011 tarihinden itibaren genel dava açma süresi içinde yeni davanın açılmasına karar verilmiştir. Ayrıca yeniden dernek üyesi bir tüketicinin de davacı olması için ikinci bir dava hazırlanmıştır. Son değerlendirmeler yapılarak yeni genelge için çarşamba gününe kadar (3.8.2011) iki yeni dava açılacaktır.

Derneğimizin adına açılan ilk davada Av. Umut ŞEKER'in derneğin vekili olarak değil, iş bu dava ile sınırlı olmak üzere derneği sınırlır bir yetki ile temsil etmesi yönünde kendisine 1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince kendisine yetki verilmiştir. Ancak Av. Umut ŞEKER'in bu yetkisi dava ile ilgili girişimlerde bulunmadan önce bu konuda dernek yönetim kurulunu bilgilendirmesi ve her başvuru/dilekçe öncesinde onay almasına bağlıdır. Bu sebeple sayın Şeker , konu ile ilgili açıklamalarda bulunmadan önce dernek vekili olarak tarafımla görüşmek zorunda olduğundan konu ile ilgili güncel gelişmeler ile ilgili ani geri dönüşlerde bulunamamasının normal olarak karşılanması gerekir. Takdir edersiniz ki, yüzlerce dava ile uğraşan derneğimizin ve vekili olarak tarafımın da bana sorulan her soruya uzun uzadıya cevap verebilme imkanımız bulunmamaktadır.

Derneğimizin konu ile ilgili yazılı bir açıklaması mevcuttur. Ancak bu açıklama web sayfasında yayınlanamamıştır. Bu bir eksiklik olark kabul edilebilir, ancak bu vesile edilerek derneğimizin davayı sahiplenmediğinin iddia edilmesi son derece üzücüdür.

Ayrıca, Tüketici Hakları Derneği, her gün 3, haftada 18 ayrı gönüllüsü ile Türkiyenin 4 bir yanından gelen tüketici şikayetlerini telefonla cevaplamakta ve ilgililerin sorunlarına çözümler yaratmaya çalışmaktadır. Bu çalışmalarda bulunan gönüllüler çoğunlukla evinden ve ailesinden arttırdıkları zamanlarda bu işlerde gönüllü olarak derneğe yardımcı olmaktadır.

Derneğimizim örgütlülük anlayışı içerisinde yaptığı bu fedakarlıkların yanlış yorumlanarak derneğin arandığında bu davadan haberi olmadığının iddia edilerek bu hususun derneğin dava ile ilgili olmadığı yönünde yorumlanması açık bir haksızlıktır. Muhtemeldir ki bu görüşme, ayda 18, yılda yüzleri bulan gönüllülerden birisi ile yapılan konuşmada ortaya çıkmıştır. Bu sebeple davanın bu kişilerin bazıları tarafından bilinmemesinin normal karşılanması gerekir.

Derneğimiz, yeni açılacak dava sonrasında konu ile ilgili bir basın açıklaması yapacaktır.

Açıklamanın yeri ve tarihi yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve genel idari usul çerçevesinde bir gün öncesinde ulusal basına duyurulacaktır.

Derneğimizin bu ve benzer meselelerle ilgili olarak Bakanlık temsilcileri ile ilgili görüşmesi olmamış ve davanın yargıda olması sebebi ile bu görüşmelerin de bu aşamada yapılması doğru bulunmamaktadır. Davalar ile ilgili olarak Ekim ayı içerisinde bir karar verilmesi muhtemel olup, yaşanan gelişmeler neticesinde bu karar yönetim kurulunca yeniden değerlendirilebilecektir.

Tüketici Hakları Derneği kendisine başvuruda her tüketici sorununa çözüm bulmaya çalışmak dışında; ulaşım, gıda güvenliği, su hakkı, tüketicinin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı, Banka kredi ve mevduat hesapları ile ilgili Türkiye çapında uygulanan işlemler ile ilgili genel ve emsal niteliğinde çalışmalar yapan ve davalar açan ve 1994 senesinde bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü alan, Türkiye'de en çok üyeye ve şubeye sahip, Tüketici Dernekleri Federasyonunun kurucu ve ilk genel başkanlığını yapan en eski dernek olup, sorunlar karşısında hiçbir zaman sessiz kalmamıştır.

Son olarak davanın seyri ve Ekim ayında ilk kararların verilmesi ihtimaline, ülkemizde bir gündemin en fazla 3 gün yoğun olarak basında yer aldığı dikkate alınarak konunun bugünden basında yoğun bir şekilde yer almasının davada kararın verileceğini tahmin ettiğimiz Ekim ayı içerisinde yoğunlaştırılmasının daha uygun olacağı, bu süre içinde yapılacak çalışmalar ile konu ile ilgili karar verecek olan yargıçların ve yurttaşların duyarlılığını en üst düzeye çıkarılmasına çalışılacaktır.

Bugune kadar davanın açılmasına destek olan grup üyelerine derneğimiz adına teşekkür eder, derneğin yüzlerce davada vekilliğini gönüllü olarak yapan şahsımın da iş yoğunluğu nedeni ile her bir başvuruya cevap vermemin mümkün oladığı gözetilmesi ricası ile Av. Umut ŞEKER'in de konu ile ilgili hergün çalıştığını bilen bir kişi olarak kendisine de yüklenilmemesi, kendisinin de derneğimizi davada temsil ile yetkili olduğu, ancak yetkilerinin dava ile sınırlı olduğu ve gelişmeler ile ilgili güncel bilgilendirmelerin her zaman kendisinden alındığı, derneğin karar alma aşamasında dernek yönetim kurulu üyeleri ile vekili olan şahsıma bilgilendirme yapmak dışında bir çalışma yükümlülüğünün kendisine yüklenmediğini bildirir, örgütlülük ve duyarlılık geliştirme çalışmalarınızda başarılar dileriz...

Eski genelge ile yeni genelge hükümlerinin karşılaştırıldığı ve yeni davada kullanılacak olan tablonun da ilgi ve yorumlarınıza sunuyoruz.

http://www.mediafire.com/?30pwz1lnyxnfj1t

Saygılarımızla

Av. Emre Baturay ALTINOK

By Ozan ORÇUN with 3Yorum

23 Temmuz 2011 Cumartesi

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(POSTA VE HIZLI KARGO TAŞIMACILIĞI)

(SERİ NO: 3 )
MADDE 1– 28/1/2010 tarihli ve 27476 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı)'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Bu Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirleri bu Tebliğ kapsamında dolaylı temsil yoluyla işlem yapmak üzere yetkilendirilir. Operatörlerce çalıştırılan gümrük müşavirlerinden firma bünyesinde istihdam edilenler bu Tebliğ hükümleri dışında gümrük müşavirliği faaliyetinde bulunamazlar.”
MADDE 2- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Yetki kapsamındaki gönderilerin gümrüğe beyanından önce operatör tarafından tasnifi gümrük memuru gözetiminde yapılır.”
MADDE 3- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin iki ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.
“(2) Doküman olarak ayrılan gönderiler için gümrük beyannamesinde asgari olarak alıcı, gönderici, eşya cinsi, miktarı, brüt ağırlığı, rejim kodu bilgileri yer alır. Doküman kapsamına giren gönderiler, dolaylı temsil yetkisi kapsamında düzenlenecek gümrük beyannamesinde tek bir kalemde topluca beyan edilir. Gelen doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda alıcı olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, gönderici olarak yurt dışından eşyayı gönderen hızlı kargo firması veya posta idaresi, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Giden doküman gönderilerine ilişkin yapılacak beyanda ise alıcı olarak yurt dışında gönderiyi teslim alacak hızlı kargo firması veya posta idaresi, gönderici olarak dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyanda bulunacak operatör, miktar olarak beyan edilecek toplam doküman adedi, toplam brüt ağırlık ve rejim kodu bilgileri yer alır. Ayrıca, yetki kapsamında beyan edilen her bir dokümana ilişkin bilgileri içeren liste gümrük idaresince istenildiğinde sunulmak üzere operatör tarafından elektronik ortamda muhafaza edilir.
(5) Yetki kapsamındaki, teşvik, sübvansiyon veya parasal iadeye ya da ayniyat tespitine konu olmayacak ihracat gönderileri, uçak kalkışından sonraki 24 saat içinde operatör tarafından gümrüğe beyan edilir.
(6) Karar’ın 126 ncı maddesi kapsamında miktarı brüt 150 kilogramı ve değeri 7500 Avro’yu geçmeyen ihracat rejimine konu eşyanın beyanı bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde operatör tarafından yapılır.”
MADDE 4- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir.
Beyandan sonra kırmızı hatta sevk edilen gönderiler dışındaki tüm gönderiler x-ray kontrolünden geçirilir.  X-ray kontrolünde şüphelenilen bir durum olması halinde gönderi açılarak muayene edilir. Muayene memuru sarı hatta işlem gören eşyanın muayenesini gerekli görür ise Gümrük Yönetmeliği’nin 183 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme gerek kalmaksızın muayene yapabilir.”
MADDE 5- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilir.”
MADDE 6 – Bu Tebliğin 3 ve 4 üncü maddeleri yayımından bir ay sonra, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

By Bir Erkeğin Dengesiz Ruh Halleri with Yorum yok

14 Temmuz 2011 Perşembe

06.07.2011 Tarihli ve 2011/39 Sayılı Yeni Genelge

Sayı                 : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02                        6/7/2011
Konu               : Posta-yolcu işlemleri
GENELGE (2011/39)
07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın 134 üncü maddesinin
birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde............ /07/2011 tarihi itibariyle aşağıdaki
şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.
POSTA EŞYASI
Posta ve hızlı kargo eşyası kapsamında muafiyet, mezkur Kararın 45 veya 62 nci maddesinde belirtilen eşya için söz konusudur. Yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta ve hızlı kargo yolu ile getirilen eşyaya uygulanmaz. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen ve kıymeti, Kararın 45 inci maddesinde belirtilen değeri aşan ancak 1500 Avro'yu aşmayan eşya, Kararın 62 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve geldiği ülkeye göre bu eşyaya tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen değer mahsup edilmeyecektir
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye'deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamınınkıymeti birlikte dikkate alınacaktır.
Kararın 45 inci maddesi kapsamında uygulanan muafiyet, bir takvim yılında en fazla beş kere kullanılabilir. Bu sınırlamanın aşılması halinde, Gümrük Yönetmeliği'nin 169 uncu maddesine göre sözlü beyan usulü çerçevesinde işlem yapılarak, Kararın 62 inci maddesi kapsamında maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir. 2011/23 sayılı Genelgenin yürürlük tarihi olan 19.04.2011 tarihinden önce gönderilmiş olan sevkiyatlar, bu sınırlamaların uygulanmasında dikkate alınmayacaktır. Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için bu sınırlama uygulanmayacaktır.
Anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde "yolcu" deyimi, (cc) bendinde "yolcu beraberi eşya" deyimi tanımlanmıştır. Ancak, nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri yolcu sayılmayacaktır. Bu tanımlar çerçevesinde, yolcuların beraberlerinde kişisel ve hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına izin verilir.
KİŞİSEL EŞYA
Yurda giriş yapan yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde gelen, mezkur Kararın ekinde yer alan Ek-9 daki liste kapsamı eşyaya muafiyet tanınacaktır. Bu listenin, "A)Tüketim Maddeleri" bölümünde yer alan eşyanın sadece yolcu beraberinde getirilmesi mümkündür.
Bu bölümdeki sigara miktarına ek olarak yolcuların 200 adet sigara daha alabilmeleri mümkündür.
Aynı bölümde yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir.
Mezkur bölümün "Gıda ürünleri" başlığı altında yer alan çikolata ve/veya şekerden mamul yiyecekten toplam 2 kg alınması mümkündür.
Söz konusu listenin "f) Diğerleri" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.
YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA
Mezkur Karar eki Ek-9'daki liste kapsamı eşya için muafiyet karşılarında yazılı miktar ile sınırlı olarak uygulanacaktır. Hem 430 AVRO'luk yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet hakkı, hem de kişisel eşya muafiyet hakkı her bir yolcu başına Karar eki Ek-9'daki listede yer alan eşya için karşılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, listede yer alan eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir. Liste kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için eşyanın toplam kıymetinin 430 Avro'yu aşmaması gerekmektedir.
Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın altındaki yolcular faydalanamayacaktır.
YOLCU BERABERİ TÜRK PARASI, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYA
11.08.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar"ın 3, 4 ve 7 nci madde hükümleri çerçevesinde;
1- YolcularınTürk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirmeleri serbesttir.
2-   Yolcular, 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
3-   Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye'de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.- ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe çıkarabilirler.
4-   Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması,girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu tevsik etme şartına bağlıdır.
İSTİSNALAR
1-   Giriş ve çıkışın her ikisinin de kara yoluyla yapılması halinde, yolcu beraberi hediyelik eşya ve kişisel eşya muafiyetinden yararlanabilmek için yolcunun gittiği ülkede üç gün kalması şarttır.
2-        Yolcu beraberinde getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda, bu silahlara gümrüğe tabi diğer eşya gibi işlem tesis edilecektir.
3-    Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların beraberlerinde gerekse kargo yoluyla gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol ve müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.
4-    Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı şahsi tedavide kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde bulundurularak, makul miktardaki ilacıngirişine izin verilecektir.
SINIRLAMALAR
1-    Cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil) muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerekmektedir. Ek-9'daki listede belirtildiği gibi, yabancı misyon mensupları hariç, her bir yolcunun iki takvim yılında bir adet ile sınırlı olmak üzere ve telefonun kıymetine bakılmaksızın cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirmeleri mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğununhttp://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
2-    Kararın 61 nci maddesi kapsamı yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, fenni usullere göre kapatılmış kutulardaki her nevi su ürünleri, hayvansal ürünler, konserveler ile pastırma ve sucuk gibi işlenmiş hayvansal ürünlerin beş kilogramına kadar, tüketim amacıyla getirilen bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki hayvansal ve bitkisel ürünün yolcu beraberinde getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.
3 - 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın Kararın 45 inci ve 62 nci maddesi kapsamında muafen ithali mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir. Rapor veya reçetelerin, eşyanın ilgilisine teslim edildiği tarih itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş olması yeterli olup, her gönderi için yeni bir rapor ve reçete aranmasına gerek bulunmamaktadır.
4-   30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin Kararın 45 inci ve 62 nci maddesi kapsamında muafen ithali mümkün bulunmamaktadır.
5-  3 ve 4 üncü maddelerde bahsi geçen ve muafen ithali mümkün olmayan eşyaya, kıymetine ve miktarına bakılmaksızın genel hükümler çerçevesinde, meri gümrük ve dış ticaret mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak işlem yapılabilir.
6-    Posta ve hızlı kargo yoluyla gelmesine sınırlama getirilen eşyanın bir koli içinde, sınırlamaya konu olmayan başka eşya ile birlikte gelmesi ve sahibince gümrüğe terk veya mahrecine iadesinin talep edilmesi halinde, sınırlamaya tabi olmayan kalan eşyaya genel hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
YOLCU İŞLEMLERİ
1-      Gümrük hattından geçen şahısların denetlenmesinde (yolcular ile nakil vasıtaları sürücüleri ve hizmetlileri) mezkur Kararda ve bu Genelgede belirtilen esaslar dikkate alınacaktır. Gümrük denetlemesi, gümrük hattından geçen yolcular ile beraberlerinde getirilen veya kendilerinden önce veya sonra gelen eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve mezkur Kararda belirtilen yükümlülüklere uyup uymadığının kontrolünü ifade eder.
2-     Aşağıda yazılı kimseler beyandan ve denetlemeden müstesna olup, gümrüklerden geçişlerinde gümrük memurlarınca kendilerine karşı saygı, nezaket ve kolaylık gösterilecektir.
a)  Cumhurbaşkanı,
b)  Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanlar,
c)  Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve aileleri,
ç)   Resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye'ye gelen delegelerle sivil ve askeri heyetler,
d)  Hükümetin izni ile limanlarımıza gelen yabancı harp ve askeri okul gemilerinin subay ve öğrencileriyle, mürettebatı,
e)  Gümrük Müsteşarlığınca gümrüklere bildirilen diğer kişiler,
f)    Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri ve diploması memurları,
g)  Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri.
3-     Aşağıda yazılı şahıs, heyet ve yabancı turistlerin, haklarında kesin bir hüküm veya kuvvetli bir şüphe yada yazılı, açık adresli ve imzalı bir ihbar olmadıkça beyanları ile yetinilecek ve gerekli kolaylık ve nezaket gösterilecektir.
a) Diplomatik pasaport taşıyanlar ile Dışışleri Bakanlığından veya elçiliklerinden verilmiş "lase-pase"yi taşıyan kimseler,
b)    Ziyaret ve iadeyi ziyaret amacıyla heyetler halinde gelen yabancı üniversite ve diğer mektep öğrencileri ile diğer dernek ve kuruluş mensupları,
c)  Memleketi, abideleri, mezarlıkları ve diğer yerleri ziyaret etmek üzere veya tedavi ve hava değiştirmek amacıyla ya da kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ile festival, spor yarışmaları kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar dolayısıyla toplu veya ayrı olarak gelen ve tekrar dönecek olan turistler ve diğer yabancılar,
ç)   Türkiye'ye gelen ve buradan giden yerli ve yabancı gazeteciler,
4-    Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin bu salonlarda münhasıran bu işlemler için düzenlenmiş yeşil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır. Gümrüğe tabi eşyası olup da yeşil hattan giriş yapmaya teşebbüs eden yolcular hakkında fiilin mahiyetine göre mevzuat gereğince idari ve/veya adli takibata geçilecektir. Yeşil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen kişiler gümrüğe tabi eşyasının olup olmadığını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak üzere sözlü beyana davet edilebilir.
5-  Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak eşya ve kıymetlerin iyi saklanması için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır. Bu gibi eşyadan olduğu gibi muhafaza edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmediği ya da sahiplerince kap temin edilmediği takdirde, gümrükçe önceden özel şekilde hazırlanmış sağlam kağıttan veya bezden zarf ya da torbalar içine konarak ağızları kontrolu yapan muayene memurunca mühürlenecek ve gerekirse bunlar bir torba veya çanta içinde ve ağızları mühürlenerek gereği için idareye teslim edilecektir. Bu eşya için mal sahiplerine eşyanınteslim alındığını ve özelliklerini gösterir bir alındı verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı geri alınacaktır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanacak ve bir nüshası da eşyanın konulduğu zarf veya torbalar üzerine eklenecektir.
SÜRE UZATIMI
Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin aşılması halinde, süre aşımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller kapsamında değerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu talebin niteliğine göre Başmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü yetkili kılınmıştır.
2011/23 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra Teşkilatı

By Bir Erkeğin Dengesiz Ruh Halleri with Yorum yok

11 Temmuz 2011 Pazartesi

Bağış Makbuzu

Topladığımız paraları bağışladığımız ve yerimize davayı yürüten Tüketici Hakları Derneği bağış makbuzumuzdur.

By Bir Erkeğin Dengesiz Ruh Halleri with Yorum yok

17 Haziran 2011 Cuma

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya Gönderilen Dilekçe

Alperen


T.C. DEVLET BAKANI 
Sayın Hayati YAZICI Beyefendi’nin Dikkatine

Sayın bakanım ben Alperen ÖZEL size bu yazıyı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Gümrük Müşteşarlığının çıkarmış olduğu 2011/23 nolu genelgeyi çıkartan, onaylayan,imzalayan ve kabul eden memurlarınızdan duyduğum şikayetten dolayı yazıyorum.
Devlet memuru bulunduğu yerde devleti temsil eder fakat bu memurlarımızın benim devletimi temsil ettiğine inanamıyorum çünkü benim devletim bu değil.
Sayın bakanım genelgeye göre yurt dışından alış veriş kısıtlandı ve halkımız mağdur edildi. Her zaman olduğu gibi kurunun yanında yaşta yandı. Genelgenin kısıtlamalar bölümünde yer alan 3 madde aynen su şekildedir ;
3 - 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65
nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu
Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın posta ve hızlı kargo
yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu maddeye görede hiçbir şekilde gıda maddesi posta yolu ile getirilemiyor gümrük müşteşarlığına sorduğumda aldığım cevap aynen şu oldu kozmetik ve sporcu besinlerinin insan sağlığını tehtit ettiği için böyle bir karar alındı. Simdi ben size soruyorum bu ürünler şu an ülkemizde satılmıyormu satılıyor reçete ilemi satılıyor hayır bir Ankara lı olarak İzmir caddesindeki amerikan pasajında en güvenilir internet sitelerindenwww.hepsiburada.com gibi bir sürü yerde envai çeşiti satılıyor ve istediğiniz kadarda alabiliyorsunuz. Sağlığa zararı varsa neden bu adamlar bunu satıyor. Sağlığa bir zararı yoksa ne diye yasaklandı? Neden yurt dışından alamıyorsunuz? Hatta bırakın bunları öğle bir genelge çıkarmışlarki dedesinin Almanya’dan torununa gönderdiği 1 paket çikolata bile geçemiyor YASAK diye yapılan sitemleri Ankara/Yenimahalle- Gümrük MD canlı olarak her gün görebilirsiniz.
Ben bu memurlardan şikayetçiyim ve bu genelgede art niyet aramaktayım. Böyle bir genelgeyi bir Türk memuru kendi ülkesi için çıkarmış olamaz. Ben benim ödediğim vergi ile beni yasaklayan bana engel çıkartan memur istemiyorum ve ben Türk oğlu Türk’üm bu tip memurlar yüzünden halk dilinde sizinde bildiğiniz gibi alaycı bir şekilde – İşte bu TÜRK memuru denmesinden bıktım. Bu kadar basit bir şekilde Türk halkına YASAK koyamazsınız?
Son olarak bu yasa yüzünden binlerce kişi toplanarak dava açtık. Size bir vatandaş olarak soruyorum Ne gerek var bun
ca eziyete bunca vakit kaybına tek bir memurun iş güzarlığı yüzünden danıştayda dosya açıldı sanki iş yükü çok azmış gibi birde böyle 5 dakikada düzeltilebilinecek bir konu için o kadar saat uğraşılsın.

By Bir Erkeğin Dengesiz Ruh Halleri with 1 Yorum

16 Haziran 2011 Perşembe

Ve Dava Açıldı

Merhaba arkadaşlar. DAVA DANIŞTAY'DA AÇILMIŞTIR. Dava takip numarası; 2011/138492. Önümüzdeki hafta davanın ESAS NUMARASI verilecektir (dava bu esas numarası üzerinden yürüyecektir bu esas numarasını hangi daire görevli ise o daire veriyor inceleme sonrasında).

Şu an www.danistay.gov.tr sayfasına girdiğinizde sol tarafta linkler bölümü bulunmaktadır. Bu linklerden e-hizmetler başlığı altında yer alan Dava Dosyası Sorgulama linkine tıklıyorsunuz. Açılan sayfada 'şimdilik' '''Genel Evrak Numarasından Arama''' linkine tıklıyorsunuz. Evrak yılına 2011, evrak numarasına ise 138492 yazıyorsunuz. Açılan sayfada davacı ve davalıyı görebilirsiniz. Önümüzdeki hafta esas numarası belli olduğunda yine aynı bölümden '''Esas Numarasından Arama''' bölümüne tıklayacaksınız ve oradan yazacağım daire numarası ile esas numarasını girerek davanın sürecini takip edebileceksiniz. Dava açma evrakları da (makbuz vb) bugün veya yarın öğleden sonra yayınlanacaktır. Yarın da bağış işlemi yapılacak makbuzu buradan yayınlanacaktır.

Önemli NOT: Açılan sayfada YD (Yürütmenin Durdurulması) talebi yok dese de bu kayıt standart bir kayıt olup memur o bölümleri es geçiyor ilk kayıt olduğu için, bilinmesi gereken öncelikle olarak YD talebimiz bulunmaktadır sayfada verilen bilgiler sizi yanıltmasın. :)

Önemle bilginize sunulur.

Saygılarımla..

Av. Umut Şeker

By Bir Erkeğin Dengesiz Ruh Halleri with 2Yorum